phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM – Zákaz vstupu cudzím vozidlám na skládku odpadu Kalnô

OZNAM – Zákaz vstupu cudzím vozidlám na skládku odpadu Kalnô

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej rozširovaním vírusu COVID-19 s platnosťou od 20.03.2020 zakazuje všetkým vozidlám podnikateľských subjektov, ako aj vozidlám občanov vstup na skládku nie nebezpečných odpadov Kalnô až do odvolania.

V prípade potreby Vám vie spoločnosť pri zneškodňovaní odpadu pomôcť (za vopred dohodnutých technických a finančných podmienok).

Kontakt:

  • Tel.:       043/4211333, 0911 506 716, 0904 952 525
  • E-mail:   fatra@brantner.sk

 Za porozumenie ďakujeme.

 

MITTEILUNG – Eintrittsverbot für fremde Fahrzeuge auf die Abfalldeponie Kalnô

Wegen der durch die Covid-19-Virusverbreitung bedingten Sondersituation verbietet die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH sowohl allen Fahrzeugen von Unternehmersubjekten, als auch den Fahrzeugen von Bürgern den Eintritt auf die Deponie für nicht gefährliche Abfälle mit Gültigkeit vom 20. März 2020 bis auf Weiteres.

Im Bedarfsfall kann Ihnen die Gesellschaft beim Unschädlichmachen von Abfällen (unter im Voraus vereinbarten technischen und finanziellen Bedingungen) helfen.

Kontakt:

• Tel.: 043/4211333, 0911 506 716, 0904 952 525

• E-Mail: fatra@brantner.sk

Wir danken für Ihr Verständnis.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.