phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov v meste Martin

Vážení občania,

nakoľko sa pozastavila jarná očista prostredníctvom rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov, prichádzame s rozmiestňovaním kontajnerov po mestských častiach v núdzovom režime.

Hlavnou príčinou, prečo sa kontajnery nerozmiestňujú podľa pôvodného plánu je, že niektoré miesta pristavovania kontajnerov sú z dôvodu parkujúcich vozidiel neprístupné.

Kontajnery budú pristavované od 21.4.2020 do 13.5.2020, okrem 1.5. a 8.5.2020.

❗️ Kontajnery sa budú pristavovať na jednotlivé stojiská podľa harmonogramu medzi 6:00 – 7:30 hod. Stiahnutie kontajnerov bude po 17:00 hod.

Podrobný harmonogram pristavovania kontajnerov nájdete v prílohe.

 

Anlegung der Großbehälter in der Stadt Martin

Sehr geehrte Bürger,

weil die Frühlingsabfallreinigung mittels der Platzierung von großen Abfallsammelbehältern gestoppt wurde, kommen wir mit der Platzierung der Sammelbehälter in einzelne Stadtteile im Notbetrieb. Der Hauptgrund, warum die Sammelbehälter nicht nach dem ursprünglichen Plan platziert werden, ist, dass einige Standorte der Behälter wegen der parkenden Fahrzeuge unzugänglich sind.

Die Sammelbehälter werden vom 21. April 2020 bis zum 13. Mai 2020, außer dem 01. und 08. Mai 2020, nach dem Harmonogramm zwischen 06:00 und 07:30 Uhr auf einzelne Standorte angelegt werden. Die Abfuhr der Behälter wird nach 17:00 Uhr durchgeführt werden. Das detaillierte Harmonogramm der Anlegung der Sammelbehälter finden Sie im Anhang.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.