phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Informácia

Odovzdanie stavebného odpadu na skládke odpadov Kalnô je možné len počas pracovných dní❗️

V sobotu a nedeľu odpady neprijímame❗️
Cena za zneškodnenie stavebných odpadov je podľa platného Cenníka:
- Vytriedený stavebný odpad 39,60€ s DPH/t
- Nevytriedený stavebný odpad 72,18€ s DPH /t
+ zákonný poplatok 7€/t

PLATBA JE MOŽNÁ IBA KARTOU!!!
Hotovosť neprijímame!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.