phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

NOVÉ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

V utorok 13.10.2020 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oficiálne odovzdala do užívania ďalšie dokončené stojisko polopodzemných kontajnerov v mestskej časti Podháj.
 
Nové stanovište s piatimi nádobami na ulici Timravy uviedol do užívania primátor mesta Martin p. Danko spolu s viceprimátorom p. Kollárom.
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. zastupovali konateľka spoločnosti p. Benešová a obchodný riaditeľ p. Kašuba.
 
V ostatnom období spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. dokončila a odovzdala ďalšie 2 nové stojiská, v mestskej časti Ľadoveň na ul. Michealliho a v mestskej časti Košúty ul. Hodžova.
V súčasnosti je v Martine celkovo vybudovaných 6 stojísk polopodzemných kontajnerov.
 
Teší nás, že výhody polopodzemných kontajnerov presvedčili v praxi a veríme, že časom pribudnú ešte ďalšie.
 
 

NEUE halbunterirdische Behälter

 

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, übergab die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH einen weiteren fertiggemachten Standort von halbunterirdischen Behältern im Stadtteil Podháj offiziell zur Nutzung.

Die Übergabe des neuen Standortes mit fünf Behältern in der Timravy-Straße verlief im Beisein von Herrn Danko, Bürgermeister der Stadt Martin, und Herrn Kollár, Vizebürgermeister. Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH vertraten Frau Benešová, Finanzdirektorin, und Herr Kašuba, Geschäftsführer.

In der letzten Zeit machte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH fertig und übergab zwei weitere neue Standorte, im Stadtteil Ľadoveň in der Michaelliho-Straße und im Stadtteil Košúty in der Hodžova-Straße.

In Martin sind zur Zeit schon insgesamt sechs Standorte von halbunterirdischen Behältern aufgebaut.

Wir sind froh, dass sich die Vorteile der halbunterirdischen Behälter in der Praxis erwiesen, und wir glauben, dass die Zahl der Behälter im Laufe der Zeit noch weiter zunehmen wird. 

Wir fügen den Link zur Reportage vom Turiec-Fernsehen über die Übergabe der halbunterirdischen Behälter im Stadtteil Podháj ein:

 
 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.