phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Ponuka kosenia

Potrebujete profesionálne pokosiť trávnik a hľadáte spoľahlivého partnera?!


• Dlhodobo nekosená tráva,
• extrémne svahy,
• neprístupný, nebezpečný terén,
• náletové dreviny,
• svahy okolo ciest,
• jemná parková tráva,
• komerčné i verejné zatrávnené plochy..., pokosíme podľa vašich požiadaviek.

Vo videu môžete vidieť ukážku kosenia svahovou kosačkou SPIDER. Kosačka je určená na údržbu členitého a neprístupného terénu, ale poradí si aj s plochami, kde je vyžadovaná vysoká kvalita kosenia.

Tráva je pri kosení MULČOVANÁ, ponechaná na ploche ako hnojivo a zároveň odpadá potreba odvážať a ekologicky likvidovať zbieranú trávu.

V prípade, ak máte záujem o danú službu resp. vypracovanie cenovej ponuky, kontaktujte nás na mailovej adrese fatra@brantner.sk

 

Mähangebot

 

Brauchen Sie professionelle Hilfe beim Rasenmähen und suchen Sie einen verlässlichen Partner?!

• Langzeitig ungemähtes Gras,

• extreme Abhänge,

• unzugängliches, gefährliches Gelände,

• Anflugholzarten,

  • Straßenabhänge,

• feines Parkgras,

• sowohl kommerzielle, als auch öffentliche begrünte Flächen..., mähen wir nach Ihren Anforderungen.

Im Video können Sie ein Probemähen mit dem Hangrasenmäher SPIDER sehen. Die Mähmaschine ist für die Instandhaltung eines gegliederten und unzugänglichen Gelände geeignet, aber sie weiß sich auch mit Flächen, wo die hohe Qualität des Mähens gefordert ist, zu helfen.

 Das Gras wird beim Mähen gemulcht, auf der Fläche als Dünger liegen gelassen, und damit fällt die Notwendigkeit weg, das eingesammelte Gras abzufahren und ökologisch zu entsorgen.

 Im Falle Ihres Interesses für diesen Dienst, bzw. für die Ausarbeitung eines Preisangebotes kontaktieren Sie uns per E-Mail fatra@brantner.sk.

 

Player should be appear, if you see this message, try to install Flash plugin.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.