phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Nové osvetlenie priechodov pre chodcov v Martine

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. sprevádzkovala koncom marca 13 nových osvetlení priechodov pre chodcov v meste Martin. Nové osvetlenia boli vybudované na ulici Gorkého, Škultétyho, Jesenského a na Hviezdoslavovej ulici. Na nové osvetlenie boli použité svietidlá Philips LUMA 1 LED 100 W.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.