phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Výkup papiera a použitých jedlých olejov a tukov

Od 24.2.2020 do 20.11.2020 bude prebiehať v meste Martin výkup papiera spolu s použitými jedlými olejmi a tukmi. Výkup bude prebiehať na základe harmonogramu 3x ročne na určených stanovištiach. Harmonogram nájdete na konci článku.

Aufkauf von Papier und gebrauchten Speiseölen und -fetten

Vom 24. Februar 2020 bis zum 20. November 2020 wird in der Stadt Martin der Aufkauf von Papier zusammen mit gebrauchten Speiseölen und -fetten verlaufen. Der Aufkauf wird dreimal pro Jahr aufgrund eines Harmonogramms auf bestimmten Standorten verlaufen. Das Harmonogramm finden Sie am Ende des Artikels.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.