phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zber starého, nepotrebného, dreveného nábytku

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. od 04.08.2020 do 13.08.2020 zabezpečí Zber starého, nepotrebného, dreveného nábytku v meste Martin spred rodinných domov.

Nepotrebný nábytok treba vyložiť deň pred zvozom. Zber nepotrebného dreveného nábytku bude prebiehať v čase od 6:00 hod. do 14:30 hod. v zmysle platného harmonogramu.

Nevykladať:

  • čalúnený nábytok – sedačky, postele
  • matrace
  • sklenené časti nábytku

Harmonogram je zverejnený v prílohe.

Zmena termínu vyhradená.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.