phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zametanie po zimnej údržbe

Každoročne po skončení zimnej údržby spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. čistí cesty a chodníky od posypového materiálu.

V roku 2022 tomu nebude inak a od 21.3.2022 sme na základe požiadavky mesta Martin začali so strojnou a plošnou očistou v každej mestskej časti. Harmonogram nájdete na konci článku.

Prosíme Vás, aby ste v deň očisty v lokalitách neparkovali. 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.