phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

UPOZORNENIE!!!

Vážení občania,

zelený bioodpad – trávu, lístie a konáriky dávajte výlučne do hnedých, označených 120l alebo 240l nádob, ktoré sú na to určené. V prípade väčšieho množstva odpadu môžete ku hnedej nádobe priložiť zelený bioodpad vo vreci. V príspevku názorne uvádzame správne a nesprávne používanie nádob a vriec.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.