phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Už sme pozbierali všetky vianočné stromčeky

Aj tento rok sme mali možnosť svoje vianočné stromčeky odložiť ku stanovištiam zberných nádob alebo odovzdať na zbernom dvore.

Brantner Fatra zabezpečila zber a odvoz vianočných stromčekov.

Od januára sme vyzbierali viac ako 10 ton stromčekov, čo je presne 1661 ks.

Každý jeden stromček sme energeticky zhodnotili a tým sme predišli ich zneškodneniu na skládke.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.