phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Posledná možnosť vidieť a zahlasovať za tie najkrajšie diela z akcie: DEŇ ZEME

Výtvory žiakov budú vystavené len do 3.5.2022 do 12 hod. a vyhodnotenie prebehne 6.5.2022 o 10 hod. v OC Galéria.
Srdečne vás pozývame

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.