phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenná súťaž v zbere papiera

Vyhlásili sme súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z mesta Martin, Vrútok i okolitých obcí. Do 18. novembra nám školy môžu odovzdať papier a vyhrať zaujímavé ceny 

Súťaží sa v kategóriách:

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka

(kritérium vhodné pre menšie školy)

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera z každej školy

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera zo všetkých súťažiacich

Cieľom súťaže je predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu.

Výsledky súťaže budú zaslané všetkým súťažiacim školám a tiež budú zverejnené na našej webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.