phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Exkurzie u nás

Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kladie spoločnosť veľký dôraz a zameriava sa hlavne na deti a mládež. Aj preto, organizujeme exkurzie a žiakom ukazujeme chod a prevádzku spoločnosti. Žiaci môžu vidieť ako sa triedia plasty a papier na separačnej linke, expedičný sklad, ako funguje zberný dvor, dozvedia sa o recyklácii elektroodpadu a v neposlednom rade sa zastavíme pri skládke nie nebezpečného odpadu. Je príjemné vedieť, že mladá generácia má záujem o environmentálne vzdelávanie a ochranu prírody a do spoločnosti Brantner Fatra chodí s množstvom otázok. Od septembra nás už navštívilo takmer 120 žiakov zo štyroch základných škôl a jednej strednej školy. Na zbernom dvore máme aj otvorenú knižnicu, kde občania môžu doniesť prečítané knihy a zároveň si vybrať a zobrať domov na čítanie knihu ktorá ich zaujme. Túto možnosť využili aj žiaci zo ZŠ s MŠ Podhájska, ktorí si knihy od nás aj odniesli. Veríme, že exkurzie boli pre žiakov zaujímavé a poučné a po tejto skúsenosti odpad triedia ešte viac ako do teraz. 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.