phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň Zeme 2022 v Martine

Dňa 26.04. 2022 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. spolu s mestom Martin a OC Galéria Martin zorganizovali už 12. ročník podujatia „Deň Zeme“. Akcia bola určená pre základné školy z mesta Martin.

Súťaž prebiehala pred obchodným centrom Galéria Martin. Do súťaže sa zapojilo 120 žiakov z 10 základných škôl, v zložení 20 šesťčlenných súťažných tímov.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Žiaci 1. – 4. ročníka tvorili 2D diela na tému „Okno do lesa“ a žiaci druhého stupňa mali vytvoriť 3D diela na tému „Zem sa smeje kvetmi“.

Podujatie bolo sprevádzané rôznymi súťažami a kvízmi, do ktorých sa mohli deti zapojiť a získať sladké odmeny.

Porota, bola v zložení primátor mesta Martin pán Ján Danko a za spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. konateľka a riaditeľka spoločnosti pani Eva Benešová a obchodný riaditeľ pán Peter Kašuba. Hodnotila sa originalita, kreativita a rôznorodosť použitých materiálov. Všetky diela boli veľmi kreatívne a krásne a aj z toho dôvodu sme v II. kategórii udelili dve prvé miesta.

Víťazmi súťaže sa stali tieto základné školy:

V I. kategórii:

1. miesto – ZŠ, Jozefa Kronera

2. miesto – ZŠ Alexandra Dubčeka

3. miesto – SZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

V II. kategórii:

1. miesto – ZŠ s MŠ, Podhájska

1. miesto – ZŠ s MŠ, Hurbanova

2. miesto – ZŠ s MŠ, J.V. Dolinského

3. miesto – ZŠ, P. Mudroňa

Ceny víťazom odovzdali za mesto Martin pán primátor Ján Danko a za spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. konateľka a riaditeľka spoločnosti pani Eva Benešová a obchodný riaditeľ pán Peter Kašuba.

Výhercom gratulujeme. Diela sú vystavené do 03.05.2022 do 12:00 hod v OC Galéria Martin. Aj široká verejnosť môže hlasovať a rozhodnúť o víťazovi. Dňa 06.05.2022 o 10:00 hod bude prebiehať ocenenie diel v OC Galéria Martin na základe hlasovania verejnosti.

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. chce poďakovať školám a žiakom za ich účasť a prejavený záujem na podujatí. Dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme v takom veľkom počte.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.