phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná očista mesta Martin 2022

Jarná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v meste Martin sa uskutoční v termíne od 01.04.2022 do 13.06.2022.
Kontajnery budú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach mesta Martin vždy v piatok po 13:00 hod. na presne určené stanovištia.
Odvoz kontajnerov bude realizovaný v pondelok.
Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku - viď súbor PDF.
Do kontajnerov VKLADÁME:
✅ objemný odpad ako – nábytok (skrine, sedačky, stoličky, postele), koberce, matrace, umývadlá...
 
Do kontajnerov NEVKLADÁME:
❌elektroodpad z domácností (chladničky, mrazničky, televízory, žehličky ...apod.),
❌ odpad s obsahom škodlivín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá...apod.)
❌odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)
❌ostatný odpad (šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice),
❌drobný stavebný odpad.
Elektroodpad z domácností, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v Zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Robotníckej 20, v Martine.
 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.