phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Martinčania, od 4.januára zbierame vianočné stromčeky.
 
Stromčeky môžete uložiť:
➡️ ku kontajnerovým stojiskám (obyvatelia bytových domov),
➡️ na verejne prístupné miesto (obyvatelia rodinných domov),
➡️ alebo nám ich dovezte na Zberný dvor na Robotníckej ulici.
 
Stromčeky nezabudnite odzdobiť.
Každý vianočný stromček bude zoštiepkovaný a energeticky zhodnotený.
 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.