phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBIERANIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV JE UKONČENÉ

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. zabezpečovala začiatkom roka 2021 zber a odvoz vianočných stromčekov. Obyvatelia mesta Martin mohli ukladať stromčeky ku stanovištiam zberných nádob alebo ich bezplatne odovzdať na zbernom dvore. V mesiacoch január a február kedy zber prebiehal, sme vyzbierali takmer 12,5 tony vianočných stromčekov čo predstavuje 1873 ks, ktoré boli energeticky zhodnotené. Vďaka Vám sme ich mohli ekologicky spracovať a predísť tak ich zneškodneniu na skládke.

 

Sammeln von Weihnachtsbäumen ist beendet

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH sicherte am Anfang des Jahres 2021 das Sammeln und die Abfuhr von Weihnachtsbäumen. Die Einwohner der Stadt Martin konnten die Weihnachtsbäume an die Standorte der Sammelbehälter legen oder sie kostenlos im Sammelhof abgeben. In den Monaten Januar und Februar, wann das Sammeln verlief, sammelten wir fast 12,5 Tonnen Weihnachtsbäume (1873 Stück) auf, die energetisch verwertet wurden. Dank Ihnen konnten wir sie ökologisch verarbeiten und damit ihrer Unschädlichmachung auf der Deponie vorbeugen. 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.