phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martine 2021 - TRÁVA, LÍSTIE

Od 1.3.2021 do 30.11.2021 bude spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v meste Martin vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spred rodinných domov. Vývoz bude vykonávaný raz týždenne v zmysle harmonogramu uverejneného na konci článku.

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynutú zver, škrupiny z vajec, kamene a potravinové obaly.

Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosti.

Harmonogramm der Abfuhr von biologisch abbaubaren Kommunalabfällen in der Stadt Martin

Vom 01. März 2021 bis zum 30. November 2021 wird die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH das Sammeln von biologisch abbaubaren Kommunalabfällen vor Familienhäusern in der Stadt Martin durchführen. Die Abfuhr wird einmal pro Woche im Sinne des am Ende des Artikels angeführten Harmonogramms durchgeführt werden.

Unter dem Begriff „biologisch abbaubare Kommunalabfälle“ versteht man Grünabfälle: Gras, Blätter, Blumen, Unkräuter, Gemüse und Obst einschließlich Schalen und Baumzweige (Dicke max. 1 cm, Länge max. 10 cm). Die biologisch abbaubaren Kommunalabfälle dürfen kein Fleisch, keine Essensreste, Lebensmittel, Tierleichen, Eierschalen, Steine und Lebensmittelverpackungen enthalten.

Zum Sammelhof Brantner Fatra GmbH, Robotnícka-Straße 20, Martin ist es möglich, außer Gras, Blättern und Blumen auch Baumstämme und -zweige in verschiedenen Größen zu bringen.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.