phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram III. kosby v meste Martin

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. od 30.08.2021 v meste Martin začne s treťou kosbou mestských plôch.

Harmonogram III. kosby v meste Martin je orientačný a vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Martin závisí od stavu počasia.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.