phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram 2.kosby v meste Martin

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. od 21.06. 2021 v meste Martin začala s duhou kosbou mestských plôch. Pri kosení majú zamestnanci k dispozícii 10 krovinorezcov, 12 kosačiek, 4 fukáre, mulčovač a multifunkčný vysávač trávy, resp. lístia. 

Harmonogram II.kosby v meste Martin je orientačný a vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Martin závisí od stavu počasia.

 

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH begann seit dem 21. Juni 2021 mit dem 2. Mähen von Stadtflächen in der Stadt Martin. Beim Mähen stehen den Angestellten 10 Heckenschneider, 12 Mähmaschinen, 4 Laubbläser, ein Mulcher und ein multifunktioneller Gras-, bzw. Laubsauger zur Verfügung.

Das Harmonogramm des 2. Mähens in der Stadt Martin ist orientierend, und die Ausübung der Arbeiten, die mit dem Mähen der öffentlichen Grünflächen in der Stadt Martin verbunden sind, hängt vom Wetterzustand ab.

P. č.

Mestská časť

Termín realizácie

od

do

 

Stred

21.06.2021

29.06.2021

 

Ľadoveň

30.06.2021

07.07.2021

 

Jahodníky

08.07.2021

09.07.2021

 

Podháj

12.07.2021

14.07.2021

 

Záturčie

15.07.2021

16.07.2021

 

Sever

19.07.2021

26.07.2021

 

Košúty I., II.

27.07.2021

30.07.2021

 

Priekopa

02.08.2021

06.08.2021

 

Viazanosť termínov je závislá od počasia.

 

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.