phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná očista v meste Martin

Jarná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v meste Martin sa uskutoční v termíne od 9.4.2021 do 7.6.2021.

 Kontajnery budú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach mesta Martin vždy v piatok po 13:00 hod. na presne určené stanovištia.

Odvoz kontajnerov bude realizovaný v pondelok.

Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku - viď súbor PDF.

Do kontajnerov VKLADÁME:

✅ objemný odpad ako – nábytok (skrine, sedačky, stoličky, postele), koberce, matrace, umývadlá...

 

Do kontajnerov NEVKLADÁME:

❌elektroodpad z domácností (chladničky, mrazničky, televízory, žehličky ...apod.),

❌odpad s obsahom škodlivín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá...apod.)

❌odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)

❌ostatný odpad (šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice),

❌drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácností, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v Zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Robotníckej 20, v Martine.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.