phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – tráva, lístie

Od 1. marca 2021 do 30.novembra 2021 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v meste Martin vykonáva zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spred rodinných domov. Vývoz je vykonávaný raz týždenne v zmysle harmonogramu uverejneného na konci článku.

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynutú zver, škrupiny z vajec, kamene a potravinové obaly.

Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosti.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.