phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

PREDAJ NÁDOB – AKTUALIZÁCIA

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu predaj nádob prebieha v nasledovnom režime:

Nádobu si môžete objednať mailom: zaslaním záväznej objednávky na fatra@brantner.sk. Pod textom nájdete ceny nádob na komunálny a separovaný odpad platný od marca 2021.

Po prijatí objednávky Vám bude zaslaná zálohová faktúra, ktorú bude potrebné zaplatiť. Po jej uhradení a prijatí platby na účet spoločnosti Vám budú zaslané informácie o prevzatí nádoby. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 07:00 do 15:30 na telefónnom čísle 043/4211333.

 

Verkauf von BehälternAktualisierung

Sehr geehrte Bürger,

bezüglich der aktuellen Situation verläuft der Verkauf von Behältern nachstehend:

Den Behälter können Sie per E-Mail fatra@brantner.sk verbindlich bestellen. Unter dem Text finden Sie die ab März 2021 gültigen Preise der Behälter für Kommunal- und Sortierabfälle. Nach der Annahme Ihrer Bestellung senden wir Ihnen eine Vorauszahlungsrechnung, die Sie bezahlen müssen. Nach der Bezahlung der Rechnung und nach dem Zahlungsempfang auf das Konto unserer Gesellschaft bekommen Sie per E-Mail die Informationen über die Übernahme des Behälters.

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns an Arbeitstagen von 7:00 bis 15:30 Uhr unter der Telefonnummer 043/4211333 kontaktieren.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.