phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Vážení občania,
 
od 7. januára 2021 zabezpečuje naša spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. pre občanov mesta Martin ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV.
 
Stromčeky je potrebné ukladať:
 
➡ ku kontajnerovým stojiskám (platí pre obyvateľov bytových domov),
➡ na verejne prístupné miesto (platí pre obyvateľov rodinných domov),
➡ alebo BEZPLATNE odovzdať na Zbernom dvore na Robotníckej ulici.
 
UPOZORNENIE: Vianočné stromčeky budú zoštiepkované a energeticky zhodnotené♻️, preto Vás žiadame o dôkladné ODSTRÁNENIE všetkých ozdôb, ktoré sa na stromčeku nachádzajú!
Ďakujeme za pochopenie!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.