phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Vážení občania,
 
od 7. januára 2021 zabezpečuje naša spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. pre občanov mesta Martin ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV.
 
Stromčeky je potrebné ukladať:
 
➡ ku kontajnerovým stojiskám (platí pre obyvateľov bytových domov),
➡ na verejne prístupné miesto (platí pre obyvateľov rodinných domov),
➡ alebo BEZPLATNE odovzdať na Zbernom dvore na Robotníckej ulici.
 
UPOZORNENIE: Vianočné stromčeky budú zoštiepkované a energeticky zhodnotené♻️, preto Vás žiadame o dôkladné ODSTRÁNENIE všetkých ozdôb, ktoré sa na stromčeku nachádzajú!
Ďakujeme za pochopenie!
 
SAMMELN VON WEIHNACHTSBÄUMEN

Sehr geehrte Bürger,

seit dem 7. Januar 2021 sichert unsere Gesellschaft Brantner Fatra GmbH das SAMMELN
VON WEIHNACHTSBÄUMEN für die Bürger der Stadt Martin.
Es ist nötig, die Weihnachtsbäume:

➡ an die Standorte der Sammelbehälter (gültig für die Einwohner der Wohnungshäuser),
➡ an einen öffentlich zugänglichen Ort zu legen (gültig für die Einwohner der Familienhäuser),
➡ oder sie KOSTENLOS im Sammelhof in der Robotnícka-Straße abzugeben.

ZUR BEACHTUNG: Die Weihnachtsbäume werden zerspalten und energetisch verwertet
werden, darum bitten wir Sie, alle Weihnachtsschmücke, die sich auf dem Baum befinden,
gründlich zu BESEITIGEN!
Wir danken für Ihr Verständnis!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.