phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vrútocký kotlík

Dňa 18.8. 2018 sa za bývalým gymnáziom J. C. Hronského konal už 10. ročník Vrútockého kotlíka. Preteky vo varení koltíkového guľášu podporila aj naša spoločnosť Brantner Fatra. Cieľom akcie nebolo len navariť výborný guľáš, ale aj pripraviť podujatie bohaté na program, ktoré spríjemní deň nejednému návštevníkovi.

 

Gulaschkessel in Vrútky

Am 18. August 2018 fand hinter dem ehemaligen Gymnasium von J. C. Hronský schon der 10. Jahrgang des Gulaschkessels in Vrútky statt. Den Wettbewerb im Kochen des Kesselgulaschs unterstützte auch unsere Gesellschaft Brantner Fatra. Das Ziel der Veranstaltung war es, nicht nur einen ausgezeichneten Gulasch zu kochen, sondern auch eine programmreiche Veranstaltung vorzubereiten, die jedem Besucher den Tag angenehm macht.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.