phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravujeme každoročne podujatie pre žiakov základných škôl v okrese mesta Martin. Cieľom podujatia je pozdvihnutie environmentálneho povedomia detí tvorivým a hravým spôsobom vo vonkajšom prostredí. Na Divadelnom námestí si žiaci 14 základných škôl zmerajú sily a svoju kreativitu v dvoch súťažných kategóriách.

Fotografie z týchto akcii nájdete v galérii tu

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.