phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

MARTIN A VRÚTKY Z NEBA

Knižná publikácia o krásach Martina a Vrútok z vtáčej perspektívy. Ide o vyobrazenie kultúrnych a športových areálov, ale aj pohľad na infraštruktúru miest Martin a Vrútky. V publikácii sa dočítate o vzdelávaní, kultúre a priemysle, ktoré mestá ponúkajú, ale aj o našej firme Brantner Fatra. http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/

 

Martin und Vrútky aus dem Himmel

Eine Buchpublikation über die Schönheiten von Martin und Vrútky aus der Vogelperspektive. Es geht sowohl um die Abbildung der kulturellen und sportlichen Areale, als auch um den Blick auf die Infrastruktur der Städte Martin und Vrútky. In der Publikation erfahren Sie beim Lesen sowohl über Bildung, Kultur und Industrie, die die Städte anbieten, als auch über unsere Firma Brantner Fatra. http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/  

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.