phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Dni Milana Hodžu 2016

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. je partnerom pri organizovaní XII.ročníka kultúrneho podujatia Dni Milana Hodžu, ktoré sa koná v dňoch 20. – 26.6. 2016.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.