phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Systém zberu odpadu

Systém zberu odpadu sa realizuje v niekoľkých fázach od zberu odpadu v domácnostiach až po expedíciu do recyklačných závodov, kde sa odpad spracuje.

1. Zberné kontajnery - Systém zberu pre bytové domy

Obyvatelia triedia svoje odpady na jednotlivé zložky v domácnosti, prinášajú ich na zberné stanovište, vkladajú do príslušných kontajnerov podľa druhov.

2. Zberné vrecia - Systém zberu pre rodinné domy

Obyvatelia triedia svoje odpady na jednotlivé zložky do príslušných plastových vriec, ktoré v deň vývozu vyložia pred dom.

3. Odvoz odpadu - Firma Brantner Fatra zabezpečuje odvoz odpadu na základe harmonogramov zvozu podľa príslušného miesta bydliska.

4. Triedenie - Druhotné suroviny sa dotrieďujú v dotrieďovacej hale

5. Lisovanie - Druhotné suroviny sa lisujú do balíkov alebo nakladajú do lisovacích kontajnerov

6. Expedícia - Následne prebieha expedícia do recyklačných závodov

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.