phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Odpady

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Odpady | 07. August 2014

Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Fatra.Zabezpečujeme ho nasledovne

Systém zberu odpadu

Systém zberu odpadu

Odpady | 07. August 2014

Systém zberu odpadu sa realizuje v niekoľkých fázach od zberu odpadu v domácnostiach až po expedíciu do recyklačných závodov, kde sa ...

Uloženie odpadu

Uloženie odpadu

Odpady | 27. August 2014

Spoločnosť Brantner Fatra prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v časti Kalnô.

Chráňme prírodné zdroje

Chráňme prírodné zdroje

Odpady | 27. August 2014

V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky spracovať a využiť znovu.