phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Víťazi Jarného zberu papiera

Gratulujeme víťazom jarného zberu papiera! Do súťaže sa zapojilo 14 materských a základných škôl z Turca a Oravy. Počas dvoch mesiacov deti vyzbierali a teda vyseparovali viac ako 29 ton papiera, za čo im ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Vyzbieraný papier prejde ďalším zhodnotením, čím spoločne prispievame k ochrane životného prostredia.

Výhercovia súťaže:

1. ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhrala hotovosť na školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ Mudroňa (3890,00 kg)

2. ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhrala hotovosť na školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ s MŠ Sklabiňa (83 kg na 1 žiaka)

3. Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhrala sladkú odmenu.

Prváci zo ZŠ s MŠ Sklabiňa (1711,72 kg)

4. Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhral 100€ poukážku do predajní Dráčik a darčekové predmety našej spoločnosti:

Žiak tretieho ročníka zo ZŠ s MŠ Sklabiňa (921,12 kg)

Z každej zapojenej školy sme ocenili jedného žiaka, ktorý doniesol najviac kilogramov. Každý žiak dostal darčeky od spoločnosti Brantner Fatra a podľa veku 50€ poukážku do predajní Dráčik resp. NAY Elektrodom. Všetkým školám a súťažiacim ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili počas zberu papiera a tešíme sa na ďalší spoločný zber.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.