phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná súťaž v zbere papiera

V termíne od 01.05. 2018 – 25.05. 2018 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. vyhlásila súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy v okrese Martin. Cieľom súťaže je predovšetkým vzbudenie záujmu detí a mládeže o ochranu životného prostredia ako aj o separáciu odpadu.

 

Frühlingswettbewerb im Altpapiersammeln

Im Termin vom 01. Mai 2018 bis zum 25. Mai 2018 organisiert die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den Wettbewerb im Altpapiersammeln für die Kindergärten, Grund- und Mittelschulen im Bezirk Martin. Das Ziel des Wettbewerbs ist es vor allem, das Interesse der Kinder und Jugendlichen sowohl für den Umweltschutz als auch für die Abfallsortierung zu wecken.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.