phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Výsadba fontány na Námestí S.H. Vajanského

V novembri sme v rámci revitalizácie zelene v meste Martin vysadili kruhový priestor nefungujúcej fontány na Námestí S.H. Vajanského pred Mestským úradom okrasnými drevinami.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.