phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Výmena kontajnerov na použité šatstvo v meste Martin

Za účelom skvalitnenia služieb zberu použitého šatstva a textilu pre občanov mesta Martin prebieha aktuálne v jednotlivých mestských častiach výmena starých kontajnerov na textil za nové sivé kontajnery s logom spoločnosti Brantner. Výhodou nových sivých kontajnerov oproti starým kontajnerom je, že neumožňujú neoprávnené vyberanie použitého šatstva inými osobami ako majiteľmi kontajnerov. Staré kontajnery na textil budú postupne odvážané, preto Vás prosíme, aby ste použité šatstvo vhodili do sivého kontajnera.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.