phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vyhodnotenie súťaže v zbere PET fliaš a HDPE vrchnáčikov 2016

V termíne od 01.09. 2015 – 17.6. 2016 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. už 4. ročník súťaže v zbere PET fliaš a HDPE vrchnáčikov pre materské a základné školy v okrese Martin. Cieľom súťaže bola predovšetkým ochrana životného prostredia a vzbudenie záujmu detí a mládeže o separáciu odpadu. V rámci súťaže sa vyzbieralo takmer 1 800 kg PET fliaš a HDPE vrchnákov. Vyzbierané množstvá sme prepočítali na jedného žiaka danej školy, tak aby mali šancu na výhru aj školy s menším počtom žiakov. Výhercom súťaže srdečne gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu. V súťaži samozrejme pokračuje ďalej aj v novom školskom roku 2016/2017.

 Výhercovia súťaže: 

1.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 300 €:
 
Súkromná MŠ Ďatelinka  (v množstve 6,55 kg na 1 žiaka)

2.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 200 €:

MŠ Krpeľany  (v množstve 3,02 kg na 1 žiaka)

3.miesto vyhráva finančnú odmenu v hodnote 100 €:

Súkromná MŠ Tomáša Zanovita  (v množstve 2,55 kg na 1 žiaka)

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.