phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Súťaž v zbere PET fliaš a plastových vrchnákov

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. vyhlasuje súťaž v zbere PET fliaš a plastových vrchnákov pre materské a základné školy v okrese mesta Martin 1.10.2016 – 31.5.2017. Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a materské školy z mesta Martin, z mesta Vrútky i okolitých obcí v okrese mesta Martin. Pre najúspešnejšie školy sme pripravili zaujímavé odmeny. Vyzbierané množstvo sa vydelí počtom žiakov školy. Výsledky zverejníme v júni 2017.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.