phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Súťaž v jesennom zbere papiera 2016

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. vyhlasuje súťaže v zbere papiera v termíne od 17.10. do 4.11.2016. Do súťaže sa môžu zapojiť školy z mesta Martin, z mesta Vrútky i okolitých obcí. Pre najúspešnejšiu školu, triedu, ale aj jednotlivcov sme pripravili zaujímavé odmeny. Súťažné kategórie sme zvolili tak, aby sme k účasti motivovali aj školy s menším počtom žiakov. Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na našej webstránke v 48 kalendárnom týždni.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.