phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Športový deň v Diakovej

V sobotu, dňa 12.3. 2016 sme sa zúčastnili športového dňa organizovaného pre deti  obcami Diaková, Dolný Kalník, Horný Kalník a Záborie. Deti v tvorivých dielňach našej spoločnosti vyfarbili omaľovánky s tematikou separovaného zberu, aby ukázali ako správne triediť  odpad. Školáci si svoje nadobudnuté vedomosti v triedení odpadu mohli preveriť prostredníctvom pripravených kvízov a osemsmeroviek.

Za svoje vedomosti a zručnosti si zaslúžili sladkú odmenu a pastelky vyrobené z recyklovaných materiálov.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.