phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Školský kalendár 2016/2017

Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kladie naša spoločnosť dôraz, pričom sa zameriavame hlavne na deti a mládež formou organizácie alebo aj spolupodieľania sa na environmentálnych vzdelávacích projektoch a podujatiach. Cieľom podujatí je pozdvihnutie environmentálneho povedomia detí tvorivým a hravým spôsobom. Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. pripravila z uskutočnených podujatí nápaditý kalendár, ktorý rozmiestňujeme do všetkých tried základných škôl v meste Martin.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.