phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Nové osvetlenie

Spoločnosť Brantner Fatra v dňoch 5. a 6. apríla sprevádzkovala nové osvetlenie na ul. Jilemnického a Dobšinského. Celkovo bolo nainštalovaných 8 ks svietidiel a 5 stožiarov na ul. Dobšinského a 3 ks svietidiel so stožiarmi na ul. Jilemnického – park. Pri prácach bolo použité najnovšie osvetlenie, ktoré spĺňa všetky normy a zároveň je šetrné k životnému prostrediu. Veríme, že tieto miesta sa vďaka novému osvetleniu stanú bezpečnejšími.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.