phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenný zber papiera 2016 - výsledky

V termíne od 17.10. 2016 – 04.11. 2016 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. siedmy ročník súťaže v zbere papiera pre základné školy a materské školy v okrese Martin. Cieľom súťaže bola predovšetkým vzbudenie záujmu detí a mládeže o ochranu životného prostredia ako aj o separáciu odpadu. Z oslovených 21 základných škôl sa do súťaže prihlásilo 14 škôl. Približne 3 330 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 55 000 kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jarný zber papiera.

Výhercovia súťaže:

 

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

 

ZŠ F.Hrušovského (v množstve 10 200 kg)

 

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

 

ZŠ s MŠ Sklabiňa (v množstve 186 kg na 1 žiaka)

 

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu vo forme torty:

 

2.A zo ZŠ ul. Jahodnícka (v množstve 2 754 kg )

 

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhráva Hi-fi systém:

 

Lukáš Zumrík, 5.B, z Evanjelickej spojenej školy  (v množstve 1 478 kg)

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.