phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenná očista v Martine začína

Po lete sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí.

Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 09.09.2016 do 07.11.2016. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 187 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach umiestňovať vždy v piatok po 13.00 hod. na presne určené stanoviská. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia bude vykonané v pondelok. Konkrétne miesta, ako aj časový harmonogram nájdete nižšie. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok 9. septembra obyvatelia mestskej časti Priekopa.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • objemný odpad – nadrozmerný odpad ako starý nábytok /skrine, sedačky/, koberce, dvere, zárubne, WC misy, umývadlá, vane a pod.

 Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • elektroodpad z domácnosti /práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá,../,
  • odpad s obsahom škodlivín /farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje/,
  • odpad zo záhrad /tráva, lístie, konáre/,
  • ostatný odpad /pneumatiky, šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice/.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania mesta Martin odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.