phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarný zber papiera 2016 - výsledky

V termíne od 20.04. – 20.05. 2016 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. už siedmy ročník súťaže v zbere papiera pre základné školy v regióne Turca. Cieľom súťaže bola predovšetkým vzbudenie záujmu detí a mládeže o ochranu životného prostredia ako aj o separáciu odpadu. Z oslovených 21 základných škôl sa do súťaže prihlásilo 16 škôl. Približne 4 000 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 60 000 kg papiera.

 

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jesenný zber papiera.

 

Výhercovia súťaže:

 

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ F.Hrušovského ( v množstve 12 534 kg)

 

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ s MŠ Sklabiňa ( v množstve 197 kg na 1 žiaka)

 

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu vo forme torty:

8.A zo ZŠ F. Hrušovského ( v množstve 2 312 kg)

 

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhráva Ebook čítačku:

Lukáš Zumrík, 4.B, z Evanjelickej spojenej školy ( v množstve 2 059)

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.