phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Holandská návšteva v Brantner Fatra

Spoločnosť Brantner Fatra navštívili v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ Key to Successful International Entrepreneurship, študenti Alfa College, Hoogeveen z Holandska a takisto zástupcovia mestského zastupiteľstva Hoogeveen. Hlavným cieľom projektu je viesť mladých ľudí k úspešnému medzinárodnému podnikaniu.

Brantner Fatra sa spolupodieľala na tomto medzinárodnom projekte. Súčasťou stretnutia bola prehliadka areálu, na základe ktorej mali študenti možnosť porovnať spôsob separovania odpadu v Holandsku a na Slovensku. Hlavnou časťou stretnutia bola prezentácia holandskej firmy Geesinknorba, na ktorom sa študenti v pozícii obchodných zástupcov snažili nadviazať medzinárodnú obchodnú spoluprácu. Brantner Fatra s.r.o. dala holandským študentom príležitosť aplikovať ich teoretické poznatky do praxe.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.