phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram výkupu papiera, použitého jedlého oleja a tukov v meste Martin na rok 2016

Od 08.02.2016 prebieha v meste Martin výkup papiera spolu s použitým jedlým olejom a tukmi. Výkup pokračuje na základe vopred stanoveného harmonogramu 4xročne na určených stanovištiach. Harmonogram nájdete tu:

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.