phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram odvozu BIO odpadu v meste Martin

Od 1. mája do 15. novembra 2016 bude spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v meste Martin vykonávať zber biologicky rozložiteľných odpadov spred rodinných domov. Vývoz bude vykonávaný raz za mesiac.

Biologicky rozložiteľný odpad treba ukladať do vriec hnedej farby, ktoré budú do domácností postupne rozdistribuované. Za biologicky rozložiteľný odpad sa považuje odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti: tráva, konáre zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zbytky kávy a čaju. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla (polievky, omáčky), potraviny v obaloch, uhynutú zver, kamene, škrupiny z vajec.

Na zberný dvor voziť a do hnedých vriec ukladať môžu obyvatelia Martina len uvedený biologicky rozložiteľný odpad. Každý iný odpad sa za biologicky rozložiteľný odpad nepovažuje, a preto nebude prebratý (na zbernom dvore) resp. odvezený (spred rodinného domu).

Harmonogramy odvozu Bio odpadu budú do domácností rozdistribuované do konca apríla 2016.

 

1.  Kolónia Hviezda, Za Jordánom, M.Dulu, Medňanského, Priekopská: 20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11.

2.  Martin - Stráne 1: 5.5., 2.6., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10.

3.  Martin - Stráne 2: 6.5., 3.6., 1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10.

4.  Martin – Stred, Odtoky, Jahodníky, Ľadoveň, Tomčany: 16.5., 13.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 31.10.   

5.  Martin – Podháj, Zaturčie: 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10.

6.  Martin – Priekopa: 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.