phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Exkurzia z OZ Premena-spolupráca v Turci

V spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. sme mali neobvyklú exkurziu. Namiesto školákov nás v poobedňajších hodinách navštívili aktivisti z občianskeho združenia Premena – Spolupráca v Turci. Ich záujem o separáciu a spracovanie druhotných surovín sa prejavil v živej diskusii s manažmentom spoločnosti Ing. Eva Benešová (prokuristka), Ing. Peter Kašuba (obchodný riaditeľ), Ing. Juraj Belica (prevádzkový riaditeľ). Po diskusii sme sa presunuli na triediacu linku, kde sa mohli aktivisti na vlastné oči presvedčiť, že vytriedené zložky komunálneho odpadu neskončia na skládke.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.