phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Čistenie ciest po zime v meste Martin

Po ukončení I. stupňa zimnej údržby náčelníkom operačného štábu mesta Martin sa začína s už tradičnou jarnou očistou. Komunikácie sa vyčistia od zvyškového posypového materiálu, mestské časti a rekreačno-oddychové zóny zas od odpadkov.


Čistenie ciest a okolia

Jarná očista mesta Martin a komunikácií začína 4. apríla 2016. Plošná očista mesta Martin rovnako ako aj strojová očista, ktorú na základe zmluvy vykonáva spoločnosť Brantner Fatra začali po odsúhlasení harmonogramu predstaviteľmi mesta Martin. Cieľom je eliminovať prašnosť, ako aj zvyšky posypového materiálu, ktorá mesto trápi. Preto sa s prácami začína hneď ako to počasie umožnilo.

Najviac znečistené sú ulice, kde bol použitý štrk. Po ručnom čistení nespevnených plôch od nečistôt nasleduje strojné čistenie komunikácií a chodníkov v správe mesta Martin. Ručné čistenie prebieha spravidla jeden až dva dni pred strojným čistením. Strojné čistenie ja realizované zametacím vozidlom Mercedes, multikárou Fumo, polievacou multikárou a vozidlami RAVO. Predpokladané ukončenie očisty je 29. apríla 2016.

Čistenie Pešej zóny, autobusovej stanice a zastávok MHD bude pravidelne vykonávané v pracovných dňoch v termíne od 15.3. 2016 do 15.11.2016.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.