phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zmena vývozu komunálneho odpadu v meste Martin

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oznamuje zmenu intervalu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov v meste Martin. Na základe zmeny všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č. 77 o odpadoch sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov celoročne každý týždeň v rovnakých vývozných dňoch podľa harmonogramu počas celého dňa od 6,00 hod ráno až do 20,00 hod. večer. Vývoz 1 x týždenne bude realizovaný od 17.3. 2014. V harmonogramoch vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov na webovej stránke spoločnosti bude týždenný interval upravený s určitým časovým oneskorením, ďakujeme za pochopenie.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.